• Εχουμε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον
  που θα επιτρέψει στο παιδί να χαμογελάσει είναι ο πρώτος στόχος
  του σχολείο μας ενώ παράλληλα χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του.
  Δίνουμε υπευθυνότητες στους μαθητές μας για να δημιουργήσουμε αυτόνομα
  και δυνατά άτομα με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση,
  έτοιμα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες τόσο μέσα στην τάξη
  όσο και έξω από την τάξη. Έχουμε μεθόδους διδασκαλίας που

  **Ενθαρρύνουν 
  **Επιβεβαιωνουν
  **Εμπνέουν 
  **Σέβονται τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή
  **Εμπεριέχουν τη φρεσκάδα των μηνυμάτων των μαθητών μας
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ:
  **Προωθούν ανθρώπινες αξίες
  **Aαναπτύσσουνπαράλληλα με τις γλωσσικές δεξιότητες του μαθητή 
  και δεξιότητες ζωής, όπως κριτική σκέψη,   αυτονομία, αυτοαξιολόγηση…..
  **Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας στο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»
  και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης
  **Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία στην εκπαίδευση 
  με διαδραστικά E-book και διαδραστικούς πίνακες.
  Όλα τα παιδιά είναι έξυπνα, αλλά με διαφορετικό τρόπο το κάθε ένα. 
  Αξιολογούμε την ακαδημαϊκή επίδοση αλλά επιβραβεύουμε 
  και τις άλλες ικανότητες των μαθητών.

  Ο σκοπός του σχολείο μας είναι να βοηθήσουμε  τους μαθητές  
  να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία τους. 
  Παρέχουμε συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη κάτι που έχει ανάγκη ο μαθητής του σήμερα.