ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

      ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΕΝΤΖΑΚΗ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ 1  

             Τ.Κ 74100

        ΤΗΛ:2831023813 ΚΙΝ:6999923813

               EMAIL:aimilia@lentzaki.gr

~Lentzaki~Pothoulaki~Learning~Power-Λεντζάκη~Ποθουλάκη~Δύναμη~Μάθησης~

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ