Ένα μεγάλο σε όλα τα παιδιά ! 100% επιτυχία

Σε όλα τα επίπεδα Michigan , LRN και ESB!

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την εμπιστοσύνη σας.

~ Learning Power -Lentzaki -Pothoulaki ~